02167- 220130

prin.kvmwai@rediffmail.com

Contact Us | Important links | RTI | Downloads
KVM Wai

Janata Shikshan Sanstha's

Kisan Veer Mahavidyalaya, Wai

Tal-Wai, Dist-Satara, Maharashtra(India)-412803

NAAC Status - Grade 'B+' CGPA (2.66)

Sr.No. Name Designation Photo
1 Shri. Shelar Raghunath Shrirang Head Clerk
2 Shri. Dere Pramod Mahadev. Jr. Stenographer
3 Shri. Jadhav Dilip Rajaram Sr. Clerk
4 Shri. Bodare Anandrao Malhari Sr. Clerk
5 Shri. Jamdade Ashok Vitthalrao Jr. Clerk
6 Shri. Khare Sachin Vishwas Jr. Clerk
7 Shri. Jadhav Dhanaji Rajaram Assistant Librarian
8 Shri. Temkar Balasaheb Ananta Library Assistant
9 Shri. Ghone Bhaskar Shashikant Lab. Asstt.
10 Shri. Shinde Madhukar Raghunath Lab. Asstt.
11 Shri. Chavan Sunil Vitthal Lab. Attendent
12 Shri. Choudhari Bhanudas Baburao Lab. Attendent
13 Shri. Kudalkar Kundlik Sadu Lab. Attendent
14 Shri. Gonjari Prakash Laxman Lab. Attendent
15 Shri. Shelar Anil Baban Lab. Attendent
16 Shri. Kamble Satish Narayan Lab. Attendent
17 Shri. Lakhe Anil Vitthal Lab. Attendent
18 Shri. Pisal Govind Maruti Lab. Attendent
19 Shri. Gaikwad Nandkumar Chandrakant Lab. Attendent
20 Shri. Jadhav Goutam Gulab Lab. Attendent
21 Shri. Pisal Kishor Jagdeorao Lab. Attendent
22 Shri. Sawant Anil Sarjerao Lab. Attendent
23 Shri. Wadkar Rajendra Namdeo Lab. Attendent
24 Shri. Nikam Nitin Rajaram Lab. Attendent
25 Shri. Gaikwad Kamalakar Bhagwan Lab. Attendent
26 Shri. More Subhash Bhairu Lab. Attendent
27 Shri. Jagtap Pradip Anandrao Lab. Attendent
28 Shri. Shinde Santosh Vitthal Lab. Attendent
29 Shri. Gurav Satish Rahunath Lab. Attendent
30 Shri. Bodare Anil Rajaram Lab. Attendent
31 Shri. Suryawanshi Dinesh Baburao Lab. Attendent
32 Shri. Shinde Sanjay Sadashiv Lib. Attendent
33 Shri, Shinde Sanjay Chandrakant Lib. Attendent
34 Shri. Wasolkar Mahadeo Gunda Lib. Attendent
35 Shri. Suryawanshi Dilip Balwant Lib. Attendent
36 Shri. Surve Rajaram Sadashiv Lib. Attendent
37 Shri. Sayyad Kayum Majjid Lib. Attendent
38 Shri. Jangam Sunil Dattaraya Lib. Attendent
39 Shri. Kayangude Dharmendra Kashinath Lib. Attendent
40 Shri. Dahotre Shekhar Ramesh Lib. Attendent
41 Shri. Kumbhar Sachin Ananda Lib. Attendent
42 Shri. Taware Chetan Sampat Peon
43 Shri. Kale Dattatray Anandrao Peon
44 Shri. Yadav Purshotam Baburao Helper

Previous Year Lists

Administrative Staff
Temporary Administrative Staff