02167- 299326

prin.kvmwai@rediffmail.com

Contact Us | Important links | RTI | Downloads
KVM Wai

Janata Shikshan Sanstha's

Kisan Veer Mahavidyalaya, Wai

Tal-Wai, Dist-Satara, Maharashtra(India)-412803

NAAC Status - Grade 'B+' CGPA (2.66)

Sr.No. Name Designation Photo
1 Shri. Dere Pramod Mahadeo Jr. Stenographer
2 Shri. Jadhav Dilip Rajaram Senior Clerk
3 Shri Bodare Anandrao Malhari Senior Clerk
4 Shri Ghone Bhaskar Shashikant Senior Clerk
5 Shri. Jadhav Dhanaji Rajaram Library Clerk
6 Shri. Jamdade Avinash Vitthal Junior Clerk
7 Shri. Khare Sachin Vishwas Junior Clerk
8 Shri. Shinde Madhukar Raghunath Laboratory Assistant
9 Shri. Chaudhari Bhanudas Baburao Laboratory Attendent
10 Shri. Kudalkar Kundlik Sadu Laboratory Attendent
11 Shri Gonjari Prakash Laxman Laboratory Attendent
12 Shri. Pisal Kishor jagdev Laboratory Attendent
13 Shri. Sawant Anil Sarjerao Laboratory Attendent
14 Shri. Wadkar Rajendra Narayan Laboratory Attendent
15 Shri. Shelar Anil Baban Laboratory Attendent
16 Shri Kamble Satish Narayan Laboratory Attendent
17 Shri Lakhe Anil Vitthal Laboratory Attendent
18 Shri Gaikwad Nandkumar Chandrakant Laboratory Attendent
19 Shri Jadhav Gautam Gulab Laboratory Attendent
20 Shri Nikam Nitin Rajaram Laboratory Attendent
21 Shri Gaikwad Kamalakar Bhagwan Laboratory Attendent
22 Shri More Subhash Bhairu Laboratory Attendent
23 Shri Jagtap Pradip Anandrao Laboratory Attendent
24 Shri Shinde Santosh Vitthal Laboratory Attendent
25 Shri Gurav Satish Raghunath Laboratory Attendent
26 Shri Bodare Anil Rajaram Laboratory Attendent
27 Shri Suryawanshi Dinesh Baburao Laboratory Attendent
28 Shri Shinde Sanjay Sadashiv Library Attendent
29 Shri Suryawanshi Dilip Balwant Library Attendent
30 Shri Wasolkar Mahadeo Gunda Library Attendent
31 Shri Surve Rajaram Sadashiv Library Attendent
32 Shri Sayyad Kayub Masjid Library Attendent
33 Shri Jangam Sunil Dattatray Library Attendent
34 Shri Kayangude Dharmendra Kashinath Library Attendent
35 Shri Dahotre Shekhar Ramesh Library Attendent
36 Shri Kumbhar Sachin Anandrao Library Attendent
37 Shri Taware Chetan Sampat Peon
38 Shri Kale Dattatray Anandrao Peon

Previous Year Lists