02167- 299326

prin.kvmwai@rediffmail.com

Contact Us | Important links | RTI | Downloads
KVM Wai

Janata Shikshan Sanstha's

Kisan Veer Mahavidyalaya, Wai

Tal-Wai, Dist-Satara, Maharashtra(India)-412803

NAAC Status - Grade 'B+' CGPA (2.66)

Sr.No. Name Designation Photo
1 Shri. Dere Pramod Mahadeo Jr. Stenographer
2 Shri. Jadhav Dilip Rajaram Senior Clerk
3 Shri Ghone Bhaskar Shashikant Senior Clerk
4 Shri. Jadhav Dhanaji Rajaram Library Clerk
5 Shri. Jamdade Avinash Vitthal Junior Clerk
6 Shri. Khare Sachin Vishwas Junior Clerk
7 Shri. Shinde Madhukar Raghunath Laboratory Assistant
8 Shri. Chaudhari Bhanudas Baburao Laboratory Attendent
9 Shri. Kudalkar Kundlik Sadu Laboratory Attendent
10 Shri Gonjari Prakash Laxman Laboratory Attendent
11 Shri. Pisal Kishor jagdev Laboratory Attendent
12 Shri. Sawant Anil Sarjerao Laboratory Attendent
13 Shri. Wadkar Rajendra Narayan Laboratory Attendent
14 Shri. Shelar Anil Baban Laboratory Attendent
15 Shri Kamble Satish Narayan Laboratory Attendent
16 Shri Lakhe Anil Vitthal Laboratory Attendent
17 Shri Gaikwad Nandkumar Chandrakant Laboratory Attendent
18 Shri Jadhav Gautam Gulab Laboratory Attendent
19 Shri Nikam Nitin Rajaram Laboratory Attendent
20 Shri Gaikwad Kamalakar Bhagwan Laboratory Attendent
21 Shri More Subhash Bhairu Laboratory Attendent
22 Shri Jagtap Pradip Anandrao Laboratory Attendent
23 Shri Shinde Santosh Vitthal Laboratory Attendent
24 Shri Gurav Satish Raghunath Laboratory Attendent
25 Shri Bodare Anil Rajaram Laboratory Attendent
26 Shri Suryawanshi Dinesh Baburao Laboratory Attendent
27 Shri Shinde Sanjay Sadashiv Library Attendent
28 Shri Suryawanshi Dilip Balwant Library Attendent
29 Shri Wasolkar Mahadeo Gunda Library Attendent
30 Shri Surve Rajaram Sadashiv Library Attendent
31 Shri Sayyad Kayub Masjid Library Attendent
32 Shri Jangam Sunil Dattatray Library Attendent
33 Shri Kayangude Dharmendra Kashinath Library Attendent
34 Shri Dahotre Shekhar Ramesh Library Attendent
35 Shri Kumbhar Sachin Anandrao Library Attendent
36 Shri Taware Chetan Sampat Peon
37 Shri Kale Dattatray Anandrao Peon

Previous Year Lists