02167- 299326

prin.kvmwai@rediffmail.com

Contact Us | Important links | RTI | Downloads
KVM Wai

Janata Shikshan Sanstha's

Kisan Veer Mahavidyalaya, Wai

Tal-Wai, Dist-Satara, Maharashtra(India)-412803

NAAC Status - Grade 'B+' CGPA (2.66)

Sr.No. Name Position Photo
1 Hon. Shri. Prataprao Baburao Bhosale Founder Trustee
2 Hon. Shri. Madan Prataprao Bhosale President
3 Hon. Shri. Shankarrao Dajiba Gadhave Vice-President
4 Hon. Shri. Keshavrao Vishnu Jadhav (Padale) Member
5 Hon. Shri. Suresh Jaysing Yadav Member
6 Hon. Shri. Milind Laxman Jadhav-Patil Member
7 Hon. Dr. Jaywant Subhedar Choudhari Secretary
8 Hon. Shri. Narayan Vishnu Choudhari Treasurer
9 Hon. Dr. Gurunath Jotiba Fagare Ex-Officio Member